Posted in เรื่องเล่าจากหนังสือ

มาเรียน English กันเถอะ (4)

วันนี้มาทวนเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัวเรา คือ เรื่องของ Pronouns หรือคำสรรพนาม ที่โดยส่วนใหญ่จะใช้ถูกกันอยู่แล้วนะคะ เพราะถ้าใช้ผิด ประโยคนั้นๆ ก็จะงงก่งก๊งกันไปเลยทีเดียว

รูปประโยคภาษาอังกฤษ จะประกอบด้วย   ประธาน +  กริยา  +  กรรม เสมอนะคะ

1. ในกรณีที่ใช้แทนบุรุษคนที่ 1 หรือคนพูดนั้น เราจะใช้

                                                         เอกพจน์               พหูพจน์

สำหรับประธาน                                     I                          We

สำหรับการบอกความเป็นเจ้าของ  My, mine           Our, Ours

สำหรับกรรม                                        Me                        Us

2. ในกรณีที่ใช้แทนบุรุษคนที่ 2 หรือคนฟังนั้น เราจะใช้

                                                         เอกพจน์               พหูพจน์

สำหรับประธาน                                    You                     You

สำหรับการบอกความเป็นเจ้าของ  Your, yours       Your, yours

สำหรับกรรม                                         You                    You

3. ในกรณีที่ใช้แทนบุรุษคนที่ 3 หรือคนที่เราพูดถึงนั้น เราจะใช้

                                                         เอกพจน์                 พหูพจน์

สำหรับประธาน                               he, she, it                 they

สำหรับการบอกความเป็นเจ้าของ his, her/hers, its  their/theirs

สำหรับกรรม                                  him, her, it               them

4. จะเห็นได้ว่าการบอกความเป็นเจ้าของทำได้ 2 รูปแบบ เช่น

This book is mine. หรือ This is my book.

This book is hers. หรือ This is her book.

ลองมาทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะ

1. I left my pen on the table, kindly bring_________.

2. Mary has gone to the hospital to see_________ brother.

3. Can you lend________one of your pencils? I’ve left________at home.

4. Birds make________nests in the tree.

5. My mother works very hard so I always help________whenever________ can.

ขอให้สนุกกับการใช้ภาษาอังกฤษค่ะ 😉

Advertisements

ผู้เขียน:

Experienced and qualified insurance professional..like to share ideas and knowledge

One thought on “มาเรียน English กันเถอะ (4)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s