Posted in เรื่องเล่าจากหนังสือ

The Rules of Work – 1.1

กฏข้อที่ 1.1 คือ การทำผลงานให้เป็นที่โดดเด่น นอกเหนือจากงานประจำที่รับผิดชอบอยู่

ถ้างานประจำของเราทุกวันเหมือนๆ เดิม และยิ่งถ้าเหมือนกับที่เพื่อนร่วมงานของเราทำอยู่ด้วยละก็ เรายิ่งจะต้องทำผลงานให้โดดเด่นขึ้นมา ไม่อย่างนั้น ทุกคนก็ทำได้เหมือนกันหมดน่ะสิ เช่น เราอาจนำเสนอ Report ที่วิเคราะห์งานปัจจุบัน และเสนอแนวทางในการปรับปรุงงานนั้นๆ ขึ้นมา เท่านี้ก็เป็นการ  สร้่างผลงานแล้ว

อย่าลืมว่างานหลัก ก็ยังต้องทำให้ดี และสมบูรณ์ ก่อนที่เราจะนำเสนอผลงานเพิ่มเติม และให้ทำเป็นครั้งๆ ไป ไม่ใช่ทำแต่ Report มากมายเต็มไปหมด แต่ไม่ได้มีโอกาสนำไปใช้จริงเลย

ที่สำคัญอย่าลืมลงชื่อเราไว้ด้วยหล่ะ เพราะมันเป็นผลงานของเรานี่นา อย่าให้คนอื่นเอาผลงานของเราไป และต้องมั่นใจว่า report หรือสิ่งที่เรานำเสนอ ต้องใช้ได้จริงและมีประโยชน์ด้วยหล่ะคะ 😉

Advertisements

ผู้เขียน:

Experienced and qualified insurance professional..like to share ideas and knowledge

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s